881 766 266 w godz. 10.00-15.00

Blaze E-commerce (Sales Management System) – do zarządzania sprzedażą online ze wsparciem dla przedstawicieli handlowych oraz partnerów sprzedaży

Blaze CRM (Customer Relationship Management) – do zarządzania relacjami z klientami. System ten zapewnia prowadzenie spraw klientów i zarządzanie zespołem obsługi klienta.

Blaze Live – do organizowania wideokonferencji i czatów na żywo, także głosowych za pomocą zewnętrznych serwerów streamingowych.

Steel WorkFlow – do zarządzania obiegiem dokumentów, obsługą firmowej poczty email, wymianą informacji między pracownikami i sprawami wewnątrz firmy.

Steel HelpDesk – do zarządzania zgłoszeniami problemów i awarii w ramach systemu pomocy technicznej i supportu działu obsługi klienta.

Blaze&Steel Management – system, który łączy ze sobą powyższe systemy jednym sposobem logowania i dodatkowymi funkcjami wspomagającymi przedsiębiorstwa z kategorii MSP.